Політика

конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Будівельна Компанія ЛЕВ БУД, може отримати про Користувача під час використання сайту.

1.2. Використання Користувачем сайту і послуг Компанії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

1.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту ЛЕВ БУД. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті.

1.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.


2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту по нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при оформленні заявки для використання Послуг.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті і включають в себе наступну інформацію:
2.2.1. ПІБ Користувача;
2.2.2. контактний телефон Користувача;
2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).

2.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

2.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

2.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики конфіденційності.


3. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
3.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення заявки у Будівельної Компанії ЛЕВ БУД.
3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
3.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікової записи.
3.1.7. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
3.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
3.1.9. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Будівельної Компанії ЛЕВ БУД.
3.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.


4. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

4.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрати або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків чи інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача


5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов'язаний:
5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

5.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.3 цієї Політики конфіденційності.
5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності.
5.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженої органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавством України, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.2., 4.3. і 6.2. справжньою Політики Конфіденційності.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


7. Вирішення спорів

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2 .Получатель претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу згідно з чинним законодавством України.

7.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Будівельної Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://levbud.com.ua/privacy